Kinetic Herring Silver

Dette søkket fungerer også som en attraktor under sildefiske. Det leveres i forskjellige farger og optimale vekter tiltenkt sildefiske.

  • Utmerket attraktor
  • Velprøvd fasong
NOK 19,95 / incl. VAT