Kinetic Møn Slim Inline

Denne gjennomløpssluken har et smalere design enn Møn, og enda litt mer vekt i halepartiet. Den vil kaste eventyrlig langt, og lokke til seg sjøørret på langt hold. Ved spinnstopp vil sluken spinne og rotere, noe som ofte trigger sjøørreten til hugg.

  • Spesielt god til sjøørret
  • Gjennomløpsdesign – mist færre fisk!
NOK 64,95 / incl. VAT